top of page
 הרבנות והמועצה הדתית קריית מוצקין

ברור יהדות

 

 

בירור יהדות – ילידי חו"ל

 

פתיחת תיק לילידי חו"ל יתבצע רק לאחר בירור יהדותם של שני בני הזוג.

ישנה חובה על מי שנולד בחו"ל להמציא תעודת נישואין של הוריו מאחת הרבנויות בישראל, או לחילופין אישור יהדות מבית דין בחו"ל המוכר ע"י הרבנות הראשית לישראל או מרב קהילה בחו"ל המוכר ע"י הרבנות הראשית לישראל.

במידה ולא ניתן להשיג את אחד האישורים האמורים לעיל, יש לפנות לבית הדין הרבני.

תעודת נישואין של אח או אחות החתן או הכלה יכולים לשמש כהוכחת יהדות ובלבד שהם מאותה א̤ם ביולוגית, וע"פ שיקול דעתו של רב רושם הנישואין.

השנה הצטרפנו למערכת שיר הים, מערכת שנועדה להקל על זוגות נישאים במספר רבדים,

ניתן להגיש טפסים ראשונים לרישום דרך מערכת זו

bottom of page