top of page
 הרבנות והמועצה הדתית קריית מוצקין

תאריכי נישואין

 

 

 

 

להלן רשימת הימים בהם לא נערכות חופות ועל כן מומלץ לתאם את קביעת תאריך הנישואין עם הרבנות לפני קביעת מועד הנישואין באולם.

 

- אין עורכים נישואין בימי צום, אלא במוצאי "צום גדליה" ובמוצאי "עשרה בטבת".

- מוצאי שבת/חג וחול המועד.

- ראש השנה (א-ב בתשרי)

- יום כיפור (י' בתשרי)

- סוכות ושמחת תורה (י"ד – כ"ב בתשרי)

- בליל צום עשרה  בטבת (י' טבת)

- פסח (ט"ו – כ"ב ניסן)

- שבועות (ו' סיון)

- בליל י"ז בתמוז

 

ספירת העומר

בימים אלו קיימים מנהגים שונים בין העדות לעניין עריכת חופה:

בני עדות המזרח  - נוהגים שלא לשאת אישה מי"ד בניסן עד י"ט באייר ומי"ט באייר ואילך.

בני עדות אשכנז -  נוהגים שלא לשאת אישה מי"ד ניסן ועד ראש חודש סיון (א' סיון) למעט "ל"ג בעומר" י"ח אייר (עד השקיעה) ו"יום ירושלים" כ"ח באייר (יש שהתירו גם בר"ח אייר).

 

בין המצרים

בני עדות המזרח - נוהגים שלא לשאת אשה מר"ח אב (א' אב) ועד י' באב.

בי עדות אשכנז-    נוהגים שלא לשאת אשה החל מי"ז בתמוז ועד י' באב.

השנה הצטרפנו למערכת שיר הים, מערכת שנועדה להקל על זוגות נישאים במספר רבדים,

ניתן להגיש טפסים ראשונים לרישום דרך מערכת זו

bottom of page