top of page
 הרבנות והמועצה הדתית קריית מוצקין

נוהל רישום

 

 

נוהל והנחיות לרישום נישואין:

 

לפתיחת תיק נישואין ו/או תעודת רווקות יש להביא:

 

  1. לפתיחת תיק נישואין יש להביא:

  2.  תעודת זהות מקורית + צילום עם ספח עדכני

  3. תמונת פספורט אחת

  4. על הזוג להביא 2 עדים מטעמם ללא קרבה משפחתית +תעודות זהות תקינות וספחים.{העדים לא חייבים להגיע במעמד פתיחת תיק הנישואין אלא יכולים לתאם ביום אחר שרשם הנישואין נמצא}.תעודת נישואין וכתובה של ההורים.

  5. גרים – תעודת גיור ואישור המרה.

  6. מי שהוריו לא נישאו בארץ ברבנות יש צורך בבירור יהדות .{עליו לגשת למשרד המועצה ולקבל הפניה לבית הדין}.

  7. מי שהוריו נישאו ע"י רב בחו"ל ויש בידם כתובה , הכתובה תיבדק ע"י הרבנות הראשית לישראל ולאחר הכרת הרבנות במסמך הכתובה והרב שערך את הנישואין , ניתן יהיה לפתוח תיק נישואין. נוהל זה תקף גם לגבי גיור, יהדות, רווקות וגירושין מחו"ל.

  8. בנישואין שניים  יש להביא תעודת גירושין + מעשה בי"ד מקוריים וכן צילום תעודת נישואין קודמת.

  9. אלמן/ה יביאו איתם גם צילום מתעודת הנישואין ותעודת פטירה.

  10. תיקי נישואין יפתחו לפחות שלושה חודשים ממעוד החתונה.

מסמכים עבור פתיחת תיק נישואין:

 

- תעודת נישואין של ההורים או כתובה {אם ההורים גרושים תעודת גירושין.}

- תעודות זהות של הזוג +ספח

- 2 עדים { עם תעודות זהות, ולא קרובים מדרגה ראשונה}

- תמונת פספורט {של כל אחד מבני הזוג}

- תעודת סטודנט\חוגר { למי שרלוונטי}

- אגרת רישום - 730 ₪,

- כתובה – 30 ₪

סטודנטים 40% הנחה {468 ₪ }

 

 

*אם הזוג גרוש להביא תעודת גירושין מקורית!

 

 

פירוט האגרות  לנישואין:

 

רישום נישואין וסידורם                         730 ש"ח

כתובה                                                 30 ש"ח

פתיחת תיק נישואין + כתובה                  760 ש"ח

אימות הסכם נישואין                            283 ש"ח

תעודת רווקות                                     156 ש"ח

העתק תעודת נישואין                           68 ש"ח

*כל העתק נוסף הוא 20 ₪

אישורים שונים                                       135 ש"ח

פתיחת תיק נישואין {אם לא נערכו נישואין} 182 ש"ח
 

 

 

זכאים להנחה:

סטודנטים                                 {468 ש"ח} 40%

חיילים                                             40%

מקרים סוציאליים                              40%

עולים חדשים שנתיים ראשונות            פטור

זמני קבלת עדות:

 

ימים א' , ג' בין השעות: 8:30-10:30

ימום ד' בין השעות: 16:00-18:00

השנה הצטרפנו למערכת שיר הים, מערכת שנועדה להקל על זוגות נישאים במספר רבדים,

ניתן להגיש טפסים ראשונים לרישום דרך מערכת זו

bottom of page