top of page
 הרבנות והמועצה הדתית קריית מוצקין

מסמכים עבור רישום נישואין

 

 

מסמכים עבור פתיחת תיק נישואין:

 

- תעודת נישואין של ההורים או כתובה {אם ההורים גרושים תעודת גירושין.}

- תעודות זהות של הזוג \ רישיון נהיגה

- 2 עדים { עם תעודות זהות, ולא מדרגה ראשונה}

- 3 תמונות פספורט

- תעודת סטודנט { למי שרלוונטי}

- אישור עריכת חופה מהרב המקדש

- 744 ₪ אגרה , סטודנטים 40% הנחה {458 ₪ }

 

 

*אם הזוג גרוש להביא תעודת גירושין מקורית!

 

 

בברכה

הנהלת המועצה הדתית

קרית מוצקין

השנה הצטרפנו למערכת שיר הים, מערכת שנועדה להקל על זוגות נישאים במספר רבדים,

ניתן להגיש טפסים ראשונים לרישום דרך מערכת זו

bottom of page