top of page
 הרבנות והמועצה הדתית קריית מוצקין

 קמחא דה פסחא

שטר הרשאה למכירת חמץ – תש"פ

 

אני החתום מטה עושה לשליח את הרבנות קרית מוצקין והמועצה הדתית קרית מוצקין, בהרשאה גמורה ו/או בא-כוחו למכור בשליחותי את כל מיני החמץ ותערובת החמץ וכו', ולהשכיר את כל מקומות החמץ וכו' המונח שם בשעה החמישית הזמנית ביום שישי בשבת הארבעה עשר בניסן דהאי שתא תש"פ כפי כל הפרטים המפורטים באר היטב בשטר החוזה הרבנות קרית מוצקין והמועצה הדתית קרית מוצקין המוכרת ו/או ב"כ ובין הקונה והשוכר הנוכרי המפורט בחוזה הנ"ל.

 

ואני עושה אותו לשליח גמור בכל מיני יפוי-כח ובהסכם גמור על כל הפרטים המפורטים בחוזה ובקניין אגב סודר ע"י בא-כח הרבנות קרית מוצקין והמועצה הדתית קרית מוצקין, ואעפ"י שמן הדין שליחותי נגמרת ומתקיימת בדיבור פה לחוד, אני בא ליתר תוקף על החתום או נרשם ע"י שליח על הגיליון בתאריך מן ריש ירחא ד' ניסן עד השעה הזמנית החמישית ביום ארבעה עשר בו שנת תשפ"ב .

פסח.png

שטר ההרשאה

Thanks! Message sent.

שימו לב!!!!!

ניתן לשלוח את שטר ההרשאה עד יום חמישי יג' בניסן תש"פ עד שעה 20:00 בצהריים

bottom of page