top of page
 הרבנות והמועצה הדתית קריית מוצקין
אישור עירובין.png

 

 

בס"ד

חיבה יתרה חיבב הבורא את עמו ישראל ובגין כך הוא נתן להם את התורה ובתורה זו נצטוינו על השבת זו השבת הינה מתנה טובה שקיבלנו מאת ה' , שבת זהו היום שכל הבריאה מתאפסת, זה יום של משפחה ובית זה יום של מנוחת הגוף על מנת לאפשר לנפש לחגוג.

בין היתר מצווה זו מורה לנו על איסור טלטול מרשות לרשות , מחצר פרטית לרשות הרבים ומכיוון שיש מקומות שאינם מוגדרים חד משמעית רשות הרבים אל רשות היחיד אנו מתקינים את הערוב אשר הופך את כל הנמצא בתוכו לרשות אחת ובכך מתאפשר לנו לטלטל במקומות שאינם עונים על ההגדרה הברורה של רשות הרבים.

יש בו בעירוב גם פן רעיוני והוא אחדות. 

כל הבתים, כל החצרות וכל המבואות כולם נעשים מקשה אחת הם ויושביהם.


תושבי קרית מוצקין היקרים!
שמח לבשר לכם בשעה טובה ומוצלחת על הקמת תוואי חדש לחלוטין של העירוב בק. מוצקין.
לאחר עמל ויזע ולמרות קשיי מזג האויר הושקעו משאבים ומאמצים רבים וב"ה זכינו שקיים עירוב חדש ומאושר
  בברכה
הרב שמעון  ביטון
יו"ר המועצה הדתית
קרית מוצקין

שבת ועירובין

עוד על שבת ועירובין

עירובין

bottom of page