top of page
 הרבנות והמועצה הדתית קריית מוצקין

קבורה

הרבנות והמועצה הדתית קריית מוצקין - חוברות זמני שקיעת החמה ועלוני סדר קריאה בבית העלמין
הרבנות והמועצה הדתית קריית מוצקין - בית העלמין
הרבנות והמועצה הדתית קריית מוצקין -  גניזה
הרבנות והמועצה הדתית קריית מוצקין - מנהגי אבלות
הרבנות והמועצה הדתית קריית מוצקין - נוהל רישום לקבורה
הרבנות והמועצה הדתית קריית מוצקין - חברה קדישא

חברת קדישא קריית מוצקין

כתובת: שדרות גושן 76 קרית מוצקין

טלפון : 04-8710575

פקס: 04-8702730

bottom of page