top of page
 הרבנות והמועצה הדתית קריית מוצקין

 

 

בס"ד

במסגרת הרצון לשיפור ושדרוג השירות במועצה הדתית אנו מתכבדים להוסיף נדבך חשוב לאין ערוך לשירות ולמענה לאזרח.

המועצה הדתית קרית מוצקין, במאמציה להיות קשובה לצורכי הציבור, וברצונה לספק אינפורמציה  עדכנית ברוח הזמן , הקימה אתר זה לתועלת הציבור ולחיסכון בזמן.

עם כניסתי לתפקיד זה כיו"ר המועצה הדתית קרית מוצקין ,אשר מספקת כיום שירותים דתיים לאזרחים רבים בתחומיי נישואין ,כשרות, טהרת המשפחה, הדרכת כלות ,הדרכה דתית ועוד היה חשוב לי כיו"ר המועצה להנגיש את שירותי הדת בעיר לכל תושב ותושב.

רואה אני כחובה על המועצה הדתית לצעוד צעד קדימה ,ולהשתלב בתחום האלקטרוני.

אני שמח להגיש לכם תושבים יקרים אתר אינטרנט רחב לתועלת הציבור של עירנו היקרה קרית מוצקין ומחוצה לה , אשר יציע מידע ושירותים טכנולוגיים מתקדמים בכל תחומיי קבלת שירותיי הדת הניתנים ע"י המועצה הדתית . כולי תקווה להמשיך ולעשות וליעל את מתן שירותי הדת הניתנים בעיר .

ברכה שלוחה לעובדיי המועצה הדתית על תיפקודם ומסירותם הרבה בהענקת שירותיי הדת בעיר.

כאן המקום לברך את ראש העיר קרית מוצקין מר חיים צורי הרוח החיה והיוזמת מאחורי תנופת הפיתוח האדירה אשר ניצפת בכל פינה בעיר , שהשכילה לשלב את העשייה עם הערכים, הקידמה עם השורשים.

 

                                                                                                                      בכבוד רב

                                                                                                                      הרב משה דגן

                                                                                                            יו"ר המועצה הדתית   

bottom of page